CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 2, SÀNG 13

Tên sản phẩm : CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 2, SÀNG 13

Độ ẩm: tối đa 13%
Tạp chất: tối đa 1%
Hạt đen, vỡ: tối đa 5.0%
Trên sàng 13: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản phẩm khác