BÁNH BỈ HỘP GIẤY 300 G

Tên sản phẩm : BÁNH BỈ HỘP GIẤY 300 G

Bánh quy cao cấp- Bánh quy khô hoặc với sô cô la Bỉ
Hộp giấy
Trọng lượng tịnh: 200 g - 7 oz

Sản phẩm khác