TINH BỘT SẮN

Tên sản phẩm : TINH BỘT SẮN

Specification
+ Starch content: 85% min
- Protein: 0.2%
- Moisture: 13% max
- Ash: 0.2% max
- SO2: 30 PPM max

- Fiber: 0.1% max
- Viscosity: 650BU min
- Whiteness: 90% min
- PH: 5-7

Sản phẩm khác