CÀ PHÊ ROBUSTA

CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 2, SÀNG 13

Độ ẩm: tối đa 13% Tạp chất: tối đa 1% Hạt đen, vỡ: tối đa 5.0% Trên sàng 13: tối thiểu 90% Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg) Xuất xứ: Việt...

Xem thêm
CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 1, SÀNG 16

Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.5% Hạt đen, vỡ: tối đa 0.3 % Trên sàng 16: tối thiểu 90% Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg) Xuất xứ: Việt...

Xem thêm
CAPHE ROBUSTA SACH LOAIJ 1, SANG 18

Độ ẩm: tối đa 12.5% Tạp chất: tối đa 0.1% Hạt đen:  tối đa 0.1% Hạt vỡ: tối đa 0.5% Trên sàng 18: tối thiểu 90% Đóng gói: bao đay (trọng lượng net:...

Xem thêm